info@keistadkerk.nl

Hierbij blogs Vanuit de keistadkerk

Herkerken

Vorig jaar deze tijd kwam het boekje ‘Herkerken’ van Remmelt Meijer en Peter Wierenga uit, in december heeft het KT Keistadkerk  zich er al over gebogen met conclusie ‘we hebben na de deling in 2015 al behoorlijk ge-herkerkt en wat nemen we verder mee?’

‘ Aandacht voor de Bron’ was het eerste speerpunt in het afgelopen half jaar, komende weken neem ik jullie mee in mijn gedachten over Keistadkerk uit coronatijd in het Soesterkwartier, met woorden en gedachten uit ‘Herkerken’.

 

  1. Kerken op een kantelpunt, een gebouw!

Elk jaar op het startweekend  besteden we ook ergens wel aandacht aan de start van Keistadkerk, wat was het een kans om helemaal opnieuw te mogen beginnen met een groep mensen!  We keken naar alles; de liturgie, de locatie, het DNA, de visie, de groep, maar vooral naar ‘waar willen we als liefdegevende Nazareners een wijk dienen in de stad’. En wat gaaf dat we daartoe een gebouw mochten zoeken!

Drie dingen sprongen uit het gemeenteproces:

  • Samen maakten we een Visie-Verhaal, we leerden elkaar een andere taal.
  • Thuiskomen in de groep en bij God deed ons uitstrekken naar buiten , een spelende kerk ( Cors Visser)
  • Basic en veel spreken over Missio Dei bepaalde ons bij de grote opdracht van liefhebben in de voetsporen van Jezus, de Nazarener.

‘Herkerken’ laat Halik spreken ; ‘als de kerk geen serieuze poging doet om de wereld een compleet ander gezicht van het christendom te laten zien, zal leegte de toekomst van de kerk zijn’….en wij troffen een kerkruimte waar visie voor de toekomst was (de kerk een huis voor de buurt), waar het Leger des Heils een huiskamer begon, waar onze visie van gastvrij delen en klaar staan voor mensen die om je heen wonen heel erg paste.

‘Herkerken’ komt met de term ‘third places’, allang een verlangen in ons ( in kernteam onlangs  genoemd vanuit het boekje ‘Longing for spring) ’…..hoe kun je een verbindende publieke plek zijn ?

Over een kerk op een kantelpunt , met een gebouw….

Corona brengt alles scherp aan het licht, we staan op een volgend kantelpunt en gaan steeds meer samenwerken in het Soesterkwartier!

 

  1. krakende kerkdiensten

‘Jezus in ons midden’, de zin uit  ‘Herkerken’ kan zo uit ons Visie Verhaal gelopen zijn! Net als de volgende items:

Op een prachtige stadse avond in 2019 hadden we het over de samenkomsten en het belang ervan (of niet), maar mij is bijgebleven de zin van Fred : ‘waar wij samen komen in Jezus’ naam , gebeurt God’.

 Wat was het mooi om te kunnen experimenteren met ‘keidiensten’ van 2015- 2019 , bedoeld om elkaar goed te leren kennen in Keistadkerk, met veel interactie en creativiteit, intergenerationeel proberen te zijn. ‘Herkerken’ geeft namelijk  drie aanbevelingen voor de samenkomst: vloeibare vormen, eenvoud en inbedding. De Keidiensten hadden het allemaal! En de coronadiensten Keistadkerk 2020/21 al helemaal!

Toen social distance ons opgedragen werd, bleef verbinding ons sleutelwoord!

De samenkomsten werden pelgrimswandelingen, soep-op-de-stoep, koffie-to-go, kringenonline, keispontaanapp, challenges….hoe vloeibaar wil je het hebben! Iets om te blijven koesteren.

De samenkomsten werden zoomuurtjes, met hele eenvoudige vormen, in de zaal of thuis, lauden of vespers.

De samenkomsten pasten heel erg bij hoe de groep heen en weer beweegt ( of even stil wil staan!) , we willen telkens meebewegen op de golven van de Geest.

 Wat hadden we baat bij wat we de afgelopen jaren al geoefend hadden; we doen het samen, we zijn met elkaar verantwoordelijk………..’Herkerken’ noemt dat de ‘gelovige deelnemer’.

En ja, hoe zal dat allemaal na corona gaan in Keistadkerk?

 

  1. Familie en broedplaats van de liefde

‘Lieve kerk, durf jezelf te verliezen en de liefde zal je redden’, zegt ‘Herkerken’.

Verlies doet pijn, dat voelen we ook in Keistadkerk wel eens. Maar dan gaat het over het verlies van mensen, gelukkig vaak door verhuizing. Wat we in 6 jaar Keistadkerk hebben geleerd is dat we als kerk niet echt hechten aan tradities, bepaalde muziek, vormen, tijden en plaatsen maar dat we creativiteit en verdieping in liefde belangrijk vinden. Iedereen mag zichzelf zijn, we zijn geliefde kinderen van God.  Holistische denken en ruimte geven is al ons ding.

De kerk is het grote geheel van broers en zussen over de hele wereld en alle denominaties, de kerk dat is de groep( gemeenschap) waar we ons in bewegen, de kerk is die relatie/kring waar je mee samen bent.  Zo zijn er ringen van ‘kerk-zijn’.

Maar het Koninkrijk van God is meer dan dat, de samenleving, de mensheid, de wereld waar God aan het werk is met zijn Geest! Waar zien we Hem aan de slag en hoe kun je met Hem meebewegen? ‘Herkerken’ noemt de samenleving maar kort, maar wij willen al vanaf het begin staan in het perspectief van oefenplaats voor de liefde, samenwerken met de wijk, delen en geven, bewegen onder de mensen. Dat is echt een speerpunt van ons. Noemen ze dat niet integraal missionair, dat je in heel het leven, in je eigen omgeving, met alle middelen en manier die je kent, Gods liefde wilt uitleven ?

Spannend zeg, hoe dat na corona zal zijn!

 

  1. Bewegende kerk, belichamen wie je bent

‘Buiten ligt de sleutel voor binnen. En binnen begint het antwoord voor buiten’ is een klein zinnetje in ‘Herkerken’. Voor ons is het een van de belangrijkste thema’s in Keistadkerk, wij willen bewegen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Op zondag doe je inspiratie en kracht op voor het leven op maandag, verbondenheid met de community en je eigen omgeving is belangrijk, zoek balans tussen rust en dynamiek.

‘Herkerken’ voegt aan ons beeld binnen-buiten-boven denken het ‘beneden’ toe.  In de verticale lijn God- mens spelen ook de kerk en samenleving een rol, er ontstaat een kruisvorm. Op gelijkwaardige hoogte spelen kerk en samenleving mee in jouw relatie met God, het kan allemaal niet los van elkaar!  Met Jezus centraal in het midden bewegen we vanuit een kloppend hart van liefde naar alle kanten toe!  Zo willen we een organisme zijn dat consequent denkt vanuit liefde.

Wat een prachtig voorbeeld is de film ‘The boy who harnessed the wind ‘, vanuit liefde voor mensen gaat er een jongen creatief en buiten gebaande paden op zoek naar een oplossing om water uit de grond te krijgen. Op nieuwe manieren putten uit de Bron en het uitdelen, dat is de geweldige uitdaging, ook na corona.

Wat word ik blij als aan het eind van het boekje ‘Herkerken’ het woord vloeibaar valt. Het doet me denken aan een boekje  ‘Liquid church’ van Pete Ward , of het boekje ‘ik zie een leger’ van de onlangs overleden Floyd Mc. Clung, beide in het begin van de 21ste eeuw al een pleidooi voor anders kerk zijn.

Meebewegen op de golven van de Geest betekent voor mij dat er niet een eenduidig vast format is van kerkzijn, maar dat dat kan veranderen en dat je altijd moet luisteren naar waar God je toe leidt. Dat betekent dat de taal van God veel-vormige liefde voor iedereen is,  dat samen in de keuken staan voor de Eetlijn kerkzijn is, dat kleine kringen en stoep/straatgesprekken de verbondenheid in Christus laten zien, dat zorg voor de schepping enorm belangrijk is, dat samen zingen in je hart zonder stem ( als het moet voor corona) God eren en dienen is ,  dat gastvrij ontvangen van wijkgroepen in je ruimten doet denken aan de Benedictijnse Bijbelse  regel ‘ontvang Jezus in je midden als er iemand binnenkomt’, dat…..waartoe roept de Geest jou?

Alles hangt samen met alles.  Wij zijn een holistische kerk Wie goed geluisterd heeft heeft mij dat afgelopen jaren Richard Rohr al na horen zeggen! God is in beweging, in relatie, in mysterie, in ons aanwezig in deze wereld.

Herkerken is altijd al een goed plan geweest!