info@keistadkerk.nl

Hierbij blogs Vanuit de keistadkerk

blog de preek van de week I have a dream

Ik keek  in mijn vakantie aan tegen een vol veld koren in een rijk land ….en ik voelde , naast de vermoeidheid , een enorme machteloosheid over honger en oorlog in de wereld.

En ik dacht aan een tekst van Jezus: 

 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

 Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder.

 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

( Mattheus 9 ; 35- 38)

Zou dit in het verhaal over Jezus een draaipunt zijn geweest? Jezus die zelf 12 leerlingen riepen , zelf rondtrok en mensen over Gods droom vertelde ( inclusief daden van heling), is diep geraakt  van de ellende van de mensen( zijn maag draait om )!

  Zo had God het absoluut niet bedoeld, sterker nog …Hij had al vroeg in de Bijbel alles erop willen inrichten dat de ‘kudde schapen’ niet zonder herder zou zijn.

  En hoe was het verworden, hoe is het verworden! Zoveel mensen uitgeput en hulpeloos  in onze samenleving en wereldwijd!

Maar dan moet je opletten; Jezus gaat niet bij de pakken neerzitten als Hij het leed in de wereld ziet, Hij gaat aan de slag.

Hij maakt als het ware een herstart hier, Hij verdubbelt zijn inspanningen, vanuit bewogenheid.

Zijn Hoop voor de wereld is groter dan het leed van de wereld.

De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders…..he leerlingen, helpen!

In dit sleutelstukje van het evangelie van Mattheus gebeurt het volgende: Jezus betrekt ons bij zijn missie ( in Mattheus 10 gaan 70 leerlingen langs dorpen en steden, ze vertellen over God en genezen mensen) .

Missie begint met vragen stellen aan de Heer van de oogst.  En vervolgens op pad gaan.

Naast mensen gaan staan, samen eten, tijd investeren, naar de ander omkijken, recht brengen of recht opkomen,  Hoop brengen, orde/rust/structuur voorleven, geduldig en vriendelijk zijn, de schoonheid en vreugde van de schepping beleven, uitkijken naar betere tijden….ieder op zijn eigen manier als vertegenwoordiger van Christus. Wees creatief en doe iets.

Wat is jouw missie? Wat zie jij?  Wat is onze missie?

De oogst is groot!

( foto vakantie en verwerking kinderen zondag 28 augustus)