info@keistadkerk.nl

Keistadkerk kern

Keistadkerk

 

een kleine gemeente tussen alle grote kerken in de Keistad!

wij zijn een kleine groep van mensen met een missie, gelinkt aan de Kerk van de Nazarener, in Amersfoort

 

onze kernwaarden hebben wij zo verwoord:

 

Vanuit Gods Liefde

kiezen wij om met verlangen en commitment

 

Jezus te volgen

Hij is onze Bron.

Hij leert en inspireert ons

om meer op Hem te gaan lijken

     Waarin wil jij groeien?

 

met elkaar verbonden te zijn

wij zijn gezien en willen omzien

wij zijn gekend en kennen elkaar

wij durven kwetsbaar te zijn en elkaar te bevragen

    welk verhaal breng jij?

 

recht te doen en trouw te zijn

aan mensen

en aan de schepping

op het pad wat wijzelf en met elkaar lopen

    waar ben jij bewogen mee?