info@keistadkerk.nl

projectenhuis wijkperspectief op de Noordewierweg

 

Ze staat erbij in de etalage van het Projektenhuis van het Wijkperspectief dat op 29 maart geopend wordt!

Lees meer...

vanuit Gods liefde

Vanuit Gods liefde

kernwaarden die we uit willen leven:

- Jezus volgen

- verbonden zijn met elkaar

- recht doen en trouw zijn

 

Het komt allemaal bij elkaar in onze warme welkom!

De kunstige harten in Huiskamer en Leerkamer zijn bijna niet te tellen :-)

kernwaarden

           Vanuit Gods Liefde

kiezen wij om met verlangen en commitment

Lees meer...

vespers keistadklooster

ook in het nieuwe jaar weer vespers in het Keistadklooster:

11 januari, 8 februari, aswoensdag,  8 maart, 5 april, 10 mei

 

van harte welkom om 20.00 in de Huiskamer van Keistadkerk om te bidden , te verstillen en samen te zijn

Tafeltijd Amersfoort

*Samen het nieuwe jaar beginnen met de Nieuwjaarsborrel van Tafeltijd Amersfoort*. 

 

Voor gelovige LHBTI+ 'ers én voor mensen die zich op welke manier dan ook verbonden voelen met deze groep.

Lees meer...