info@keistadkerk.nl

Lauden, 7.30 tijdens advent

“I believe there is no Liturgy in the world, either in ancient or modern language, which breathes more of a solid, scriptural, rational piety than the Common Prayer of the Church of England.” – John Wesley

 

Al in de eerste eeuwen van het christendom waren er christenen die dagelijks op gezette tijden samenkwamen om te bidden. Tot vandaag de dag vormen deze ‘getijdengebeden’ een ononderbroken keten van dagelijks gebed. In veel kloosters worden nog elke dag de psalmen, het onze vader en andere eeuwenoude gebeden ten hemel opgedragen. Daarmee geven de kloosterlingen gehoor aan Paulus’ oproep aan de gemeente in Thessaloniki om te bidden zonder ophouden. Ook John Wesley, wellicht de belangrijkste theoloog in de Kerk van de Nazarener, hechte veel belang aan het liturgisch getijdengebed. Hij schreef zelfs een aangepaste versie van het anglicaanse Book of Common Prayer voor gebruik in methodistische kerken.

Nu moeten we bekennen dat wij, en met ons waarschijnlijk vele anderen, deze traditie grotendeels zijn kwijtgeraakt. Hoewel gebed een grote rol speelt in onze levens, bidden we niet meer samen met andere christenen op vaste tijden. We weten niet meer hoe het moet en wat er precies de waarde van is. Maar het getijdengebed heeft ons wel nieuwsgierig gemaakt. Doordat we soms in kloosters komen waar we een paar dagen mee mogen draaien in het ritme van gebed, maar ook doordat we om ons heen ‘nieuwe’ kloosters zien ontstaan waar deze oude traditie nieuwe vormen aanneemt.

Tijd voor een experiment dus!

Om te ontdekken wat de waarde van het gezamenlijk getijdengebed is willen we deze advent elke doordeweekse ochtend (feestdagen uitgezonderd) gezamenlijk bidden. We noemen dit gebedsmoment naar het traditionele ochtendgebed: De lauden.

Om half 8 nemen we zo’n twintig minuten de tijd om aan de hand van het boek ‘Bid, Luister, Leef’ (dat overigens gebaseerd is op o.a. het eerdergenoemde Book of Common Prayer) de dag gezamenlijk te beginnen en aan God op te dragen. Juist in deze drukke tijd willen we voordat de dagelijkse werkzaamheden beginnen, tijd nemen voor God.

We nodigen jullie uit om onderdeel te zijn van dit experiment. Dat kan door simpelweg één of meerdere ochtend mee te bidden, maar ook door bijvoorbeeld één van de ochtenden de rol van ‘liturg’ op je te nemen. Verder waarderen we het zeer als jullie mee willen denken over dit experiment en het mogelijke vervolg ervan.

Praktisch:
Van 2 december tot en met 23 december elke doordeweekse ochtend (feestdagen uitgezonderd) om 7:30 (deur open 7:25) in de leerkamer van de Keistadkerk (Emmaüskerk Noordewierweg 131, ingang links).

actie 'Lege Flessen voor Shella's Lessen'

 

De tijd van acties komt er weer aan, de tijd van kadootjes en feestjes ook.

Er zijn kinderen die nooit een kadootje hebben, sterker nog ; niet eens geld hebben om naar school te gaan.

Zo'n tiener steunen wij via een sponsorplan.

 

Doe jij mee met een kleine bijdrage in de vorm van je statiegeldfelssen deze maand?

 

In de hal van de Keistadkerk staat een groene tas waar we verzamelen, de kinderen brengen die dan eind december weg en doneren het geld aan Shella in de Filipijnen.

de Soesterkwartier Speelgoedbeurs 22 november

Nog even en dan is het weer zover…

Sinterklaas is in het land!

En om alle hulpsinterklazen in het Soesterkwartier de mogelijkheid te geven er een mooi en duurzaam feest van te maken, organiseren wij

De SOESTERKWARTIER SINTERSPEELGOEDBEURS

Lees meer...

kinderen en huiskamer

In de Keistadkerk hebben we prachtige ruimtes waar we onze kinderen tijdens de diensten opvangen.

Er is een veilige omgeving en er lopen leuke medewerkers die verhalen vertellen, spelletjes doen, knutselen.

Behalve de eerste zondag van de maand,

Lees meer...

Samen zondag

 

Wat heeft een boom met mensen en met God te maken?

Welkom zondag 6 oktober  bij de FAMILIEDIENST rond half 12.

Neem je een voorwerp mee?