info@keistadkerk.nl

Neem contact met ons op via het formulier

Bellen

Gerrie Huizenga
Pastor
033-495 2221

Instagram

En blijf op de hoogte


Samenkomst

Elke zondag komen we bij elkaar in de Emmauskerk in Amersfoort. We beginnen met koffie en thee vanaf 11.15 uur en starten met de dienst rond 11.30 uur.

De invulling van de diensten hebben een maandelijks ritme:

  • 1e & 3e zondag van de maand: interactieve 'keidienst'
  • 2e & 4e zondag van de maand: reguliere dienst
  • 5e zondag van de maand: Taizedienst (start vroeger, zie de agenda op de homepage)

We komen samen in de Emmauskerk, Noordewierweg 131 Amersfoort (ingang West, kant van de bakker). Van harte welkom!Giften

Voor onze inkomsten zijn we als kerk afhankelijk van giften. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we een ANBI instelling zijn.
Als u ons wilt ondersteunen kunt u uw gift overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers:

Algemene giften:
Rek.nr NL15TRIO0254717500 (Triodos bank),
t.n.v Kerk van Nazarener Amersfoort.

Giften zendingswerk:
Rek.nr NL84TRIO0254717519 (Triodos bank)
t.n.v Nazarener Zending Amersfoort.

De Kerk van de Nazarener Amersfoort is lid van het Platform-SGL, en maakt gebruik van de daarbij aangesloten vertrouwenspersoon en klachtenregeling. (telefoonnummer: 06-53464403)