info@keistadkerk.nl

Taizeviering 30 april met de Emmauskerk

Zondag 30 april vieren we de Taizeviering( vijfde zondag van de maand) samen met de Emmauskerk. We drinken  dan rond 10.00u koffie in de Bij Bosshardt zaal en zullen om 10.30 beginnen. De kinderen gaan gelijk naar de kinderdiensten. 

 

Wij houden een viering in de stijl van Taizé, een kloostergemeenschap in midden-Frankrijk. Wekelijks ontvangen de ongeveer 100 broeders (en ook zusters) honderden en soms duizenden jongeren uit heel Europa voor een week van bezinning, Bijbelstudie en gebed.

Taizé wil een plek zijn om God in stilte, in zijn Woord en in elkaar te ontmoeten; als een plek van hoop, verzoening en vertrouwen. De drie diensten per dag hebben een meditatief karakter: de eigen gemaakte liederen zijn korte teksten in allerlei talen die vaak worden herhaald. Het is de bedoeling dat de woorden en de muziek zo de kans krijgen om van je hoofd af te dalen in je hart, waar God je wil ontmoeten, troosten, kracht geven en weer op weg wil helpen.

De diensten in Taizé worden beschouwd als één groot gebed, er is geen preek. Dat gebed klinkt in verschillende talen om onze verbondenheid met christenen over de hele wereld te beleven. Wekelijks is er op zaterdagavond een lichtjesdienst om de opstanding van Christus te vieren. Het licht dat ons helpt om ook zelf licht te zijn in een soms donkere wereld. Licht dat sterker is dan de dood. Ook dat willen we deze dienst met elkaar gaan doen.

We maken gebruik van iconen, zoals de vriendschapsicoon. Iconen worden geschilderd om ons te leiden naar de gebedsruimte binnen in ons, om ons dicht bij Gods hart te brengen. De bedoeling van de kunstenaar is niet dat hijzelf bekend wordt, maar dat hij Gods Koninkrijk verkondigt.

'Door de poort van het zichtbare toegang krijgen tot het mysterie van het Onzichtbare"

 

 (  van Henri Nouwen ‘In het huis van de Heer, bidden met iconen')