info@keistadkerk.nl

vanuit Gods liefde

Vanuit Gods liefde

kernwaarden die we uit willen leven:

- Jezus volgen

- verbonden zijn met elkaar

- recht doen en trouw zijn

 

Het komt allemaal bij elkaar in onze warme welkom!

De kunstige harten in Huiskamer en Leerkamer zijn bijna niet te tellen :-)