info@keistadkerk.nl

de Goede Week en Pasen 2023

 

 

Paastriduum                       

In de Goede Week zullen we als Kerk van de Nazarener Amersfoort samen in het Corderius stil staan bij het lijden van Jezus. Van oudsher een bijzonder feest vol rituelen.

 

Witte donderdag 6 april is er een VESPER ( avondviering). Jezus vierde de Pesach met zijn vrienden, maar de sfeer sloeg om…. We lezen de woorden uit de Bijbel, vieren het avondmaal en wassen elkaar de voeten. Gebroken is het thema. We zingen een enkel lied en verstillen.  Van harte welkom , 20.00u

 

Op Goede Vrijdag nodigen we elkaar uit om een KRUISGANG te maken langs verschillende uitdrukkingen van lijden, verdriet, kwetsbaarheid of weerloosheid in het leven van nu. Van jou en van mij, wat verder van je af of juist herkenbaar dichtbij. Alleen of met iemand anders, of met je hele gezin. Tussen 19 uur en 20.30 u staan de deuren van het Corderius open, je mag op jouw tijd binnenkomen voor een rondgang van ongeveer een half uur. Dat doen we vanuit het geloof dat Jezus juist in zijn lijden en sterven nabij is bij alle mensen die lijden in deze wereld. Dus ook bij ons. En ook bij het lijden van zijn schepping, die zo vaak zucht onder onze uitbuiting. Hij belooft ons geen goedkope oplossing, maar geeft wel de zekerheid dat Hij ons lijden serieus neemt en meedraagt. En juist daarin met de helende kracht van zijn onvoorwaardelijke liefde aanwezig wil zijn.

De kerk kent een oude traditie van de kruisgang in de Goede Week, met 14 ‘statiën’, afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus in Jeruzalem, de zogenaamde Via Dolorosa, weg van smarten. Eigenlijk zijn het 14 haltes, om letterlijk even bij stil te staan. Door met aandacht zo’n kruisgang te maken, kunnen we ons laten raken door het lijden en sterven en daarmee met de reddende liefde van Jezus. En daar ook troost uit putten.

In lijn met deze traditie hebben we dit jaar een aantal eigentijdse ‘statiën’ opgesteld, gemaakt door mensen uit en om onze gemeenten. Iedere statie geeft op eigen manier uitdrukking aan lijden en kwetsbaarheid in deze wereld, die stemt tot nadenken. Bij binnenkomst krijgt iedere bezoeker een korte uitleg en een papier met informatie over de verschillende uit- en afbeeldingen. Daar zit ook steeds een vraag bij om even bij stil te staan.

De kruisgang draait met de klok mee ook letterlijke om het kruis in het midden van de zaal, die tegelijk de laatste ‘statie’ is. Je bent welkom om aan het eind van de rondgang nog even bij het kruis van Christus te verblijven, voor reflectie of gebed. Daarna mag je weer in stilte naar huis, op weg naar Stille Zaterdag, onderweg naar Pasen

 

Stille Zaterdag is er de PAASWAKE , we kijken uit naar het licht. Om 21.00 starten we de stilte, muziek en lezingen en om 22.00 ontsteken we het paasvuur. Of je loopt s ochtend al mee met de stilte wandeling door de Treek, 10 uur parkeerplaats Zandenberglaan. 

 

En dan is er zondag 9 april om 11.30 een samenkomst Keistadkerk in de Emmauskerk. 

 

van harte welkom!

 foto  Pasen2017