info@keistadkerk.nl

Boekenkastje

LEZEN!

Voor de kinderen van het Soesterkwartier is het boekenkastje bij de Emmauskerk helemaal gevuld met Donald Duckjes en kinderboekjes. Loop er rustig heen, neem er een boekje en een stapeltje DD uit en veel leesplezier!

Hart onder de riem Soesterkwartier

Corona raakt ons allemaal’ horen we de premier vaak zeggen, maar het mag duidelijk zijn dat als je boven de 70 jaar bent en alleen woont deze crisis heel erg vervelend is.

Hoe leuk zou het zijn als iemand uit je straat even langs komt lopen en een praatje maakt op de stoep?

Hoe leuk zou het zijn als je even een boodschap kunt doen of aandacht kunt geven aan je oudere buurvrouw of buurman?

Lees meer...

lockdown

 

Ook onze Keistadkerk is in de lockdown niet open, in solidariteit met de samenleving. Wel zenden we op zondagavond uit vanuit de zaal met zoom. Er is een klein team aanwezig en met elkaar kunnen we in zoom veel delen.

Waardevol om verbonden te blijven!

Onze ruimtes worden momenteel gebruik als opslagplaats van Hart onder de Riem Soesterkwartier. 

Lees meer...

Blijf in mijn Liefde- gebedsweek 2021

Blijf in mijn liefde! Johannes 15: 1-17

Voelt deze periode bij jou ook aan als een woestijnperiode? Ben jij ook op zoek naar een Bron vanwaar je kracht kunt putten?

Wereldwijd is er deze maand veel aandacht voor gebed. In Nederland roept de Raad van Kerken daartoe op in de week van 17-24 januari. Geen gek idee, wij doen mee!

 

Onderstaand sluit aan bij zondag 17-1-21, Week van Gebed, ons verlangen naar de Bron, ons zoeken in de natuur naar sporen van Gods Aanwezigheid. Lees op je eigen tijd de tekst en mijmer/mediteer erover en bidt!

 

dag

tekst

thema

gebedspunt

To do

Zondag 17

 

Joh. 15:

1-17, m.n 2b

 

zoek naar jouw  manier om Gods Liefde te laten stromen , merk jij wat van snoeien bij jezelf?

Snoeien doet groeien

Gebed voor mensen uit je omgeving, dat ze liefde zullen voelen

Schrijf een lief en positief briefje/ post aan iemand

Maandag 18

 

Joh 15; 14a

Welkom op het gebedsuur op zoom, 10.00u .

Mediteer en

lees Ef.3:14-21

Verborgen groeien, Door te luisteren naar de Geest in jou groei je vanzelf , hoe?

Gebed voor standvastigheid en kracht

Reserveer een steen om ‘standvastig’ op te gaan staan

Dinsdag 19

 

Joh.15:12

Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad

Een lichaam vormen, elkaar liefhebben, welk woord komt  op?

Gebed voor ons allemaal , voor saamhorigheid

Wie breng jij dichtbij een lief kadootje?

Woensdag 20

 

Joh.15.15

Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden

( Samen)  Bidden

 

Gebed voor de wereld vandaag

Een kaars voor je raam . FOTO

Donderdag 21

 

Johannes 15:3

 ‘God roept ons op om door onze gedachten en daden zichtbaar te maken dat Jezus leeft’

Veranderd door het Woord, en als de Geest in jou woont…..wat zien wij dan?

Gebed voor die zoektocht naar verandering en heiliging

Zeem je ramen rein

Vrijdag 22

 

naar Joh.15.16b

Ga op weg en draagt  vrucht die blijft’

 

Liefde tonen, wat zijn jouw vruchten en waar ga jij in door- ontwikkelen?

Bidt voor de wijk,  iets wat je raakt

Deel een paar echt vruchten uit

Zaterdag 23

 

Joh15:5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn ranken’

 

Groeien in verbinding , hoe ben jij verbonden in Christus

Verbonden met Christus zijn we sterk, bid voor de kerk

Laat verbondenheid zien op jouw eigen manier

 

Zondag: Heel de Schepping , bidt voor de natuur!

Lees en  probeer Col. 1: 15-20 te doorgronden https://www.youtube.com/watch?v=ngy0ixZlVMI

 

coronamaatregelen Keistadkerk

Samen staan we sterker, samen zijn we verantwoordelijk!

 

In Keistadkerk zorgen we goed voor elkaar, we volgen de adviezen van het RiVM, blijf thuis bij klachten , ook als huisgenoten die hebben.

We vragen je met ons mee te werken, je te houden aan de 1,5 meter afstand en een voorbeeld te zijn voor de wijk. Dit doen we uit liefde voor elkaar, zoals Jezus ons heeft liefgehad. Ook uit liefde voor elkaar spreken we elkaar op deze regel aan. 

We hebben meestal niet meer dan dertig mensen en zelfs dan voelt het gezellig in onze zaal. Vanaf  oktober verwachten we dat je je naam opschrijft bij de deur.

Ook verwachten we dat je een mondkapje draagt totdat je zit, laten we er alles aandoen het virus te ontmoedigen en elkaar te beschermen....en natuurlijk ook dan de 1,5 meter aanhouden!

 

 

Lees meer...