info@keistadkerk.nl

Hierbij blogs Vanuit de keistadkerk

Cultuur van Discipelschap

Dit was een uitdagende zondagochtend! Zowel voor mij als voor de gemeente. De kernwoorden waren Uitnodiging en Uitdaging.

In Jozua 1 zie je een combinatie van Uitnodiging (belofte) en Uitdaging (opdracht).

God zegt: Ik heb het land aan jullie gegeven (uitnodiging). Ga en overal waar je je voet zet, het is voor jou (uitdaging). Ik zal met je zijn alle dagen van je leven (uitnodiging). Tegelijk zegt hij: wees vastberaden en standvastig. (uitdaging). Ik moedig je aan om met deze lens eens de bijbel te lezen: Waar zie ik de belofte die God geeft, met de uitdaging die hij doet? In mijn leven en ook in de bijbel gaan ze veelal hand in hand.

Als we deze beide uitingen: uitnodiging en uitdaging op een as zetten en ze combineren, ontstaan er vier kwadranten:

Afgelopen zondag heeft iedereen nagedacht over twee vragen:

1.      Ervaar jij in onze gemeente uitnodiging? Oftewel, is er bemoediging, luistert men naar elkaar zonder oordeel, voel je je thuis en gezien, ben je gekend en ken je de anderen?

2.      Ervaar jij uitdaging in onze gemeente? Oftewel, wordt je aangemoedigd om stappen te zetten in relatie met God.

Om het moment dat je weet waar je staat kan je bepalen hoe je daar gekomen bent. Wat zorgt ervoor dat je uitnodiging of uitdaging ervaart. Om daarna te kunnen bepalen hoe je een stap vooruit kan zetten.

 

Het bepalen van de status quo is uitdagend en soms confronterend. Met elkaar hebben jullie het gedurfd om in de matrix te gaan staan. Ik hoop dat je thuis nog verder na bent gaan denken over hoe je de plek waar je stond ervaart. En God de vraag stelt: waarin nodigt en/of daagt u mij/ons nu uit?

Ik nodig je van harte uit om, met mij, in dat spanningsveld te bewegen en te groeien in discipelschap.  Als jij hierin verder wilt groeien dan kan een huddle een manier zijn. Een huddle is een plek waar geïnvesteerd wordt in leiders. Het is geen vervanging voor de kring en geen vervanging voor je eigen tijd met God, maar een plek waar je telkens de vraag wordt gesteld: Wat zegt God en wat ga je ermee doen? Mij moedigt die vraag aan om te duiden waar God is en daar antwoord op te geven. Om telkens weer mee te gaan in de beweging die God voor ogen heeft.