info@keistadkerk.nl

Hierbij blogs Vanuit de keistadkerk

vertellers en vertalers

YES een nieuwe Bijbelvertaling!

Ik  heb al jaren de gewoonte om regelmatig met een klein schrijfschrifje Psalmen in eigen vertaling te hertalen, bijzonder hoe het moment bepaalt wat er telkens uitkomt. ( Of is het de Geest die je elke keer iets anders aanwijst?) 

Ik heb de gewoonte om met een Nieuwe Bijbelvertaling snel thuis te willen raken in het ‘nieuwe Boek’, fijn om weer te weten teksten te vinden zijn. Ken je die tik dat je iets snel terugvindt of herkent omdat het bv onderaan links geschreven staat?

Ik hou van de methode die Khalil me heeft geleerd, gefocussed in korte tijd door het Boek vliegen met een thema. Tof, welke dingen je dan ontdekt en het overzicht wat je krijgt.

Dus pak ik de NBV21 in de hand, raak ik thuis in vertrouwde woorden met de prachtige leeswijzer van Bas van Os, een achterbuurman die deze methode kort geleden ontwikkelde. En doe ik vette ontdekkingen!!!

https://www.vertellersenvertalers.nl/

Welke bril zet je op als je de Bijbel gaat lezen? En nooit eerder keek ik zo…de Nieuwe Testament lezen in 30 uur in de volgorde van wanneer de boeken/brieven zijn geschreven.

Bas wijst je op de oudste brief ( en dat is altijd te bediscussieren) , het eerst geschreven in de jaren 40; Tessalonicenzen 1 en 2.

Dat vind ik altijd een beetje depriboeken….. brieven met een hoog ‘duurtlang’ gehalte.

Het zit boordevol aansporingen om vol te houden in het geloof, in de vervolging, in de onrust. Paulus lijkt het niet uit te houden, lijkt zichzelf en anderen moed in te praten. De wereld was al onrustig, maar voor christen ook nog gevaarlijk. De keizer in Rome trok de teugels hard aan.  Wat een tegenslag! De christenen hebben moeite hun hoofd koel te houden en hun hart warm. Ze zaten zo te wachten op de Heer, die terug zou komen. Dat had Hij toch gezegd? Twijfel slaat toe, het lijkt zelfs Paulus te bereiken.

De bril die we opzetten is een doorkijkje naar de tijd waarin men de komst van Jezus snel verwachtte.

Die bril raak ik niet meer kwijt als ik het schema van Bas volg…..

 

Het gaat naar de jaren 50 toe en Jezus is nog niet terug….maar wat was er dan allemaal gebeurd?! Marcus beseft dat het verhaal van Jezus misschien over een jaar of tien niet meer uit een eerste hand verteld kan worden en hij pakt de pen.

Het wordt een bijna gehaast verhaal, ‘en toen’, ‘daarna’, ‘toen’…er zit ontzettend veel beweging in. Jezus trekt ook van dorp naar stad, klopt!

En als er een ding duidelijk wordt in het evangelie van Marcus dan is het grote verhaal, Gods Koninkrijk is gekomen, kijk maar wat Jezus allemaal doet. Hij geneest mensen, hij bevrijdt mensen, hij gaat met vrouwen normaal om, hij gaat in discussie met geleerden.

Wie is Hij eigenlijk, wordt door Marcus beantwoord met een uitgebreide vertelling van Jezus daden en vooral zijn kruisiging.

Gelukkig, het leven van Jezus en vooral zijn enorme opoffering als voorbeeld van Gods Liefde staat op papier.

Door het hele verhaal heen proef je de verwarring dat be-schijven nodig blijkt te zijn, waarom is Jezus nog niet terug?

 

In verschillende steden ontstaan gemeentes, een heel aantal rondreizende zendelingen is op pad. Gelovigen proberen te vatten wat de Opstanding betekent voor hun leven, terwijl vervolgingen toenemen en het volgen van Jezus niet eenvoudig is. Paulus en anderen bemoedigen de mensen met brieven. Paulus beschrijft in de brief aan de Romeinen hoe leven in de Geest eruit ziet, maar ook hoe dat zich verhoudt tot het joodse volk.

Beste heilige, beste broers en zussen, beste gelovigen, beste Timotheus en Filemon, hou toch vol! Jezus komt echt terug, vertel het aan de mensen dat Hij leeft. Leg ze uit hoe Hij in het Grote Verhaal van God de Redder van de wereld is, alles draait om Hem.

En tegelijkertijd nadert het jaar 70, de schrijvers vertellen over Jezus,  in afwachting dat Hij de Messias is die komt om het volk te bevrijden, maar de tempel wordt verwoest. Het is oorlog in Israel, een oorlog met Rome.

Lees dan Mattheus, vol van verwachtingen vanuit het Nieuwe Testament

Lees dan Lucas en Handelingen, na de verwoesting van de tempel met nog steeds het hoopvolle verhaal van Gerechtigheid en Liefde, herstel en vertel!

Als Paulus gevangen in Rome zit zet Lucas nauwkeurig en betrouwbaar alles nog eens op een rij, het moet bewaard blijven dit verhaal. God gaat door met de wereld! Niet voor niets start Lucas met het verhaal van Johannes, de beloofde ‘Elia’ van het eind van het OT. Niet voor niets zegt Jezus iets ver de herbouw van de tempel als beeld van zijn Opstanding. Niet voor niets zendt Jezus de Geest de wereld in om met ons mee te werken en ons vooruit te gaan.

Als Johannes, de discipel, ontdekt aan het eind van de eeuw dat het wel eens langer kan duren klimt hij in de pen om het verhaal van Jezus nog eens goed uit te leggen, Jezus is de Zoon van God

De relatie met God is volledig hersteld door Hem. Kerst is minstens zo belangrijk als Pasen!

Hij die kwam, Hij die is , is Hij die komt! Hou vol!